Návštěvy klientů v DS Kociánka

14. 03. 2022

Vážení rodinní příslušníci,
 

návštěvy probíhají denně od 13:30 do 17:00 hodin.

Návštěvu je možné vykonat jen za použití ochranných pomůcek dýchacích cest, a to minimálně respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Ochranné pomůcky je nutné mít po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách Domova pro seniory.
 

top