Vítejte na stránkách

Domov pro seniory Kociánka poskytuje dvě služby - Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem. Služby jsou poskytovány na pracovištích Kociánka a Štefánikova.
Služby v obou objektech jsou specificky odborně zaměřeny na ošetřovatelsko-zdravotnickou péči o klienty se sníženou mobilitou. Personál je speciálně vyškolen pro tuto práci.
top