Vítejte na stránkách

Domov pro seniory Kociánka poskytuje tři služby - Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací službu. Služby jsou poskytovány na pracovištích Kociánka a Štefánikova (na pracovišti Štefánikova je pouze služba Domov se zvláštním režimem).
Služby v obou objektech jsou specificky odborně zaměřeny na ošetřovatelsko-zdravotnickou péči o klienty se sníženou mobilitou. Personál je speciálně vyškolen pro tuto práci.
top