Aktivizační program a kulturní život

Terapeutické a aktivizační činnosti

Klienti se mohou zapojit do různých níže uvedených terapeutických a aktivizačních činností v našem domově i mimo něj:
 

 • v domově se pravidelně každé pondělí a sobotu konají bohoslužby
 • k procházkám a odpočinku slouží po celý rok velký lesopark
 • jsou pořádány krátké výlety po okolí Brna našim vozem
 • dvakrát do roka je pořádán velký výlet autobusem po okolí
 • do domova docházejí děti z mateřské a základní školy a připravují pro obyvatele krátká kulturní vystoupení
 • pořádají se taneční zábavy, zahradní slavnosti s muzikou, opékáním špekáčků
 • klienti se mohou zapojit do prací, které znají a mohou ještě vykonávat jako pomoc na zahradě, pomoc při úklidu zahrady, pomoc při šití pro celý domov apod.
 • jsou pořádány sportovní hry
 • klientům je k dispozici počítačové pracoviště s připojením na internet
 • naši klienti navštěvují brněnská divadla a některé výstavy
 • mohou se zúčastňovat na terapeutických a arteterapeutických aktivitách v našem domově, jako je návštěva výtvarné dílny, kde se kreslí, maluje, šije, tká a ještě mnoho dalších rukodělných aktivit, které jsou klientům blízké, ale mohou se naučit i nové
 • mohou navštěvovat naši tématicky zaměřenou dílnu, kde se vaří, peče, vytváří keramika
 • v našem domově je rozvinuta zooterapie (akvarijní rybičky, ptáci, kočky a pes)
 • dále mají možnosti navštívit muzikoterapii, biblioterapii a těmito činnostmi si trénovat paměť a oživovat vzpomínky za pomoci reminiscenčních pomůcek
 • klienti se zapojují do běžného způsobu života společnosti

Programy

Každý klient je zapojen do programu Rozvoje vědomostí a dovedností a Zachování soběstačnosti a samostatnosti.

Pravidelný aktivizační program

Klienty podporuje v jejich zájmové činnosti. Nabízíme velké množství pravidelných aktivit, kterých se klienti mohou účastnit. Aktivizační program je umístěn na nástěnkách a ve výtahu domova. V případě zájmu doprovodí personál klienty na vybranou aktivitu.
Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
24. 11. 2022 Aktivizační program DS Kociánka .pdf 260 kB Stáhnout
top