Domov pro seniory

Poslání služby

Domov pro seniory Kociánka v Brně podporuje kvalitní a důstojný život seniorů ve stáří.  Služba je poskytována odborně a bezpečně,  vychází z individuálních potřeb uživatelů  a podporuje je v zachovávání a rozvíjení soběstačnosti a nezávislosti.

Cílová skupina

Služba se poskytuje osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu seniorského věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu a pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určená zejména pro seniory v těchto kategoriích: mladší senioři (60 - 79 let) a starší senioři (nad 80 let).

Místo poskytované služby

Na adrese Kociánka 1/8: kapacita služby je 255 lůžek.

Informace pro žadatele

Informace o službě

Organizace zajišťuje služby těmito způsoby

 • ubytování
 • stravování

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • nepřetržitou ošetřovatelskou péči

 • podmínky a pomoc při osobní hygieně

 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti (zabezpečení kontaktu se společenským prostředím, podpora duchovních, psychických, sociálních a společenských potřeb)
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • rehabilitační péči
 • podporu dobrovolníků
 

Organizace zprostředkovává

 • péči praktického lékaře, psychologa a dalších odborných lékařů
 • duchovní služby
 • další služby: prodej smíšeného zboží, kadeřnictví, pedikúra
 • poštovní a bankovní služby
 • matriční služby
top