Kdo jsme

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Kociánka 1/8 ( dále jen DS Kociánka ) se při své činnosti řídí obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou schválenou zřizovatelem - Statutárním městem Brnem.
 

DS Kociánka je schopno při plném vytížení nabídnout své služby 381 klientům, z toho pro službu "domov pro seniory" - 255 lůžek, pro službu "domov se zvláštním režimem" - 102 lůžek, pro "odlehčovací službu" - 24 lůžek.

  • kapacita objektu Kociánka je 299 lůžek, 1 jednolůžkový pokoj a 149 dvoulůžkových pokojů
  • kapacita objektu Štefánikova je 58 lůžek, pokoje jsou dvou a více lůžkové


Kociánka

Služby poskytujeme na dvou pracovištích

Pracoviště Kociánka

Pracoviště Štefánikova

Vymazat filtry


top