Úhrady za služby

Úhrada za poskytnuté služby a pobyt

Úhrada za poskytnuté služby a pobyt - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

 

Úhrada platná od 1. 2. 2024:
 

Výše úhrady za ubytování a stravu stanovená na jeden kalendářní den je 560 Kč.

  • ubytování ve výši 305 Kč denně
  • stravování ve výši 255 Kč denně

Úhrada za poskytovanou sociální službu za 1 kalendářní měsíc je: 17 080 Kč.
 

 

V souladu s ustanovením §73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách musí uživateli po úhradě za ubytování a stravování zůstat minimálně 15% z jeho příjmů.
 
Je důležité zdůraznit, že za poskytovanou sociální službu dále náleží ze zákona poskytovateli příspěvek na péči v aktuální přiznané výši uživateli a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.
 

Úhrada za poskytnuté služby a pobyt - Odlehčovací služba

 

Úhrada platná od 1. 2. 2024:
 

Výše úhrady za ubytování a stravu stanovená na jeden kalendářní den je 560 Kč.

  • ubytování ve výši 305 Kč denně
  • stravování ve výši 255 Kč denně
 

Výše úhrad za poskytované služby se řídí aktuálně platným ceníkem úkonů.

Odlehčovací služba - sazebník úhrad ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
11. 03. 2023 Ceník úkonů - Odlehčovací služba .pdf 141 kB Stáhnout
top