Úhrady za služby

Úhrada za poskytnuté služby a pobyt

Úhrada za poskytnuté služby a pobyt - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Úhrada platná od 1. 1. 2023:
 

Výše úhrady za ubytování a stravu stanovená na jeden kalendářní den je 515 Kč.

  • ubytování ve výši 280 Kč denně
  • stravování ve výši 235 Kč denně
 

Úhrada za poskytovanou sociální službu za 1 kalendářní měsíc je: 15 666 Kč.

 

V souladu s ustanovením §73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách musí uživateli po úhradě za ubytování a stravování zůstat minimálně 15% z jeho příjmů.
 
Je důležité zdůraznit, že za poskytovanou sociální službu dále náleží ze zákona poskytovateli příspěvek na péči v aktuální přiznané výši uživateli a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.
 

Úhrada za poskytnuté služby a pobyt - Odlehčovací služba

Výše úhrady za ubytování a stravu stanovená na jeden kalendářní den je 515 Kč.

  • ubytování ve výši 280 Kč denně
  • stravování ve výši 235 Kč denně

Výše úhrad za poskytované služby se řídí aktuálně platným ceníkem úkonů.

Sazebník úhrad ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
11. 03. 2023 Ceník úkonů .pdf 141 kB Stáhnout
top