Jak požádat o službu

Postup podání žádosti

01
Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace, Kociánka 1/8, 612 00 Brno nebo na adrese Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace, středisko Štefánikova, Štefánikova 54, 612 00 Brno nebo ji získá z webových stránek organizace v sekci dokumenty pro žadatele.
02
Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba odevzdá nebo zašle poštou, e-mailem, vyplněnou žádost sociálním pracovníkům. Zájemce o službu může při podávání žádosti zastupovat druhá osoba. Sociální pracovník žadatele informuje o dalším postupu.
03

Sociální pracovník s žadatelem domluví termín a místo schůzky za účelem posouzení nepříznivé sociální situace žadatele a informování žadtele o podmínkách poskytování sociální služby. Schůzka proběhne v místě poskytování sociálnl služby, kam se zájemce dostaví. V případě závažných okolností může sociální pracovník navštívit žadatele na dohodnutém místě.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
11. 03. 2023 Žádost o přijetí - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem .pdf 485 kB Stáhnout
24. 11. 2022 Posudek o zdravotním stavu - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem .pdf 242 kB Stáhnout
28. 07. 2023 Smlouva o poskytování sociálních služeb - Domov pro seniory .pdf 356 kB Stáhnout
28. 07. 2023 Smlouva o poskytování sociálních služeb - Domov se zvláštním režimem .pdf 357 kB Stáhnout
28. 07. 2023 Domácí řád Domov pro seniory Kociánka .pdf 837 kB Stáhnout
01. 08. 2023 Smlouva o poskytování sociálních služeb - Štefánikova .pdf 359 kB Stáhnout
11. 03. 2023 Žádost o přijetí - Odlehčovací služba .pdf 422 kB Stáhnout
02. 06. 2023 Posudek lékaře - Odlehčovací služba .pdf 131 kB Stáhnout
02. 06. 2023 Smlouva o poskytování odlehčovací služby .pdf 502 kB Stáhnout
11. 03. 2023 Ceník úkonů - Odlehčovací služba .pdf 141 kB Stáhnout
top