Jak požádat o službu

Postup podání žádosti

01
Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace, Kociánka 1/8, 612 00 Brno nebo adrese Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace, středisko Štefánikova, Štefánikova 54, 612 00 Brno nebo získá z webových stránek organizace v sekci dokumenty pro žadatele nebo níže.
02
Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba odevzdá nebo zašle poštou vyplněnou žádost sociálním pracovníkům nebo managementu domova (vrchní sestra, ředitel). Zájemce o službu může při podávání žádosti zastupovat druhá osoba. Pokud z podané žádosti vyplývá, že zájemce může odpovídat cílové skupině, sociální pracovník předá nebo zašle poštou nejpozději do 3 pracovních dnů potvrzení o převzetí žádosti a zároveň zájemce informuje o dalším postupu.
03

Sociální pracovník kontaktuje zájemce o sociální službu, domluví termín a místo schůzky a schůzku uskuteční. Jednání se zájemcem o sociální službu provádí sociální pracovník zpravidla v místě poskytování služby, kam se zájemce dostaví. V případě závažných okolností může sociální pracovník navštívit zájemce na dohodnutém místě a jednání se zájemcem o sociální službu uskutečnit.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
11. 03. 2023 Žádost o přijetí - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem .pdf 485 kB Stáhnout
24. 11. 2022 Posudek o zdravotním stavu - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem .pdf 242 kB Stáhnout
28. 07. 2023 Smlouva o poskytování sociálních služeb - Domov pro seniory .pdf 397 kB Stáhnout
28. 07. 2023 Smlouva o poskytování sociálních služeb - Domov se zvláštním režimem .pdf 397 kB Stáhnout
28. 07. 2023 Domácí řád Domov pro seniory Kociánka .pdf 837 kB Stáhnout
01. 08. 2023 Smlouva o poskytování sociálních služeb - Štefánikova .pdf 360 kB Stáhnout
11. 03. 2023 Žádost o přijetí - Odlehčovací služba .pdf 422 kB Stáhnout
02. 06. 2023 Posudek lékaře - Odlehčovací služba .pdf 131 kB Stáhnout
02. 06. 2023 Smlouva o poskytování odlehčovací služby .pdf 502 kB Stáhnout
11. 03. 2023 Ceník úkonů .pdf 141 kB Stáhnout
top