Odlehčovací služba

Poslání služby

Posláním odlehčovací služby jen na přechodnou dobu odlehčit pečující fyzické osobě - umožnit nezbytný odpočinek, postarat se o blízké v případě nutnosti (např. nemoci, služební cesty, hospitalizace apod.).

Pro koho je služba určena

Pobytová odlehčovací služba je určena osobám starších 60 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Místo poskytované služby

Na adrese Kociánka 1/8, 612 00 Brno – Královo Pole.

Jaké služby poskytujeme

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání/svlékání, prostorová orientace, přesun na lůžko/vozík apod.)

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (osobní hygiena, péče o vlasy a nehty, použití WC)

  • pomoc při podávání jídla a pití, krájení, pomoc při přípravě stravy

  • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředí (upevnění kontaktu s rodinou a společenským prostředím)

  • sociálně terapeutické činnosti (rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností)

  • pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí (komunikace vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů)

  • aktivizační činnosti a pomoc při aktivitách (např. trénování paměti apod.).

top