Informace obyvatelům, návštěvníkům a zaměstnancům DS Kociánka

23. 11. 2022
Počínaje měsícem srpnem 2022 je zahájena stavba dětského hospice Dům pro Julii, který bude vybudován v zahradě našeho domova (část zahrady u ulice Trtílkova). Investorem této stavby je Statutární město Brno, které je současně zřizovatelem našeho domova. Omlouváme se tímto našim klientům, zaměstnancům, rodinným příslušníkům i návštěvníkům DS Kociánka za zhoršené podmínky užívání námi poskytované služby, především v podobě hlučnosti a prašnosti při výstavbě. Současně prosíme všechny osoby, aby dbaly zvýšené opatrnosti, bezpečnosti a na staveniště nevstupovaly.
Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

vedení domova
 
Návrh dětského hospice Dům pro Julii
top