Aktivizace moderními technologiemi

26. 05. 2021
Klienti využívají k aktivizaci moderní technologie.
S pomocí pracovníků základní výchovné nepedagogické činnosti mají možnost si vyzkoušet práci na tabletu, kde jsou různé aplikace na trénink paměti. Mohou zde využít k zábavě deskové hry a pexesa.
top