Aktuální informace

02. 10. 2020

Vážení rodinní příslušníci,

plně si uvědomujeme závažnost současné situace, a proto přistupujeme k veškerým nařízením, která mají zamezit šíření onemocnění covid-19, s maximální zodpovědností. Jedině tak můžeme chránit životy Vašich příbuzných, ale i zaměstnanců, kteří jim zajišťují nezbytnou pomoc.

Chápeme, že nutné omezení kontaktů Vám znesnadňuje vzájemnou komunikaci, což může přinášet obavy o zdravotní stav Vašich blízkých. Jestliže budete potřebovat jakékoliv informace, obracejte se prosím na vedoucí oddělení:

Odd. 1 – 531 023 126
Odd. 2 - 531 023 119
Odd. 3 - 531 023 120
Odd. 4 - 531 023 131
Odd. 5 - 531 023 129
Odd. 6 - 531 023 121
Odd. 7 -
531 023 124
Odd. 8 - 531 023 130


Středisko Štefánikova – 727 947 289

Všeobecný lékař s.r.o. ambulance – 531 023 112, 727 947 299

 

Ujišťujeme Vás nicméně, že pokud by se u některého klienta prokázala pozitivní nákaza covid-19, budeme Vás sami neprodleně informovat a nemocnému poskytneme veškerou potřebnou péči.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že jsme přijali taková organizační a provozní opatření, abychom minimalizovali nebezpečí z vnějšího prostředí a abychom předešli případnému šíření koronaviru v prostorách našeho domova pro seniory.

Prosíme Vás o pochopení a trpělivost. Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že i s Vaší pomocí vše zvládneme.
 
top