Babí léto a dědský den

29. 08. 2022
To je název minifestivalu třetího věku, akce pro seniory, která nám mile zpříjemnila předposlední srpnovou neděli a kterou již tradičně pořádá MČ Brno-střed v parku Lužánky. Vyrazili jsme krátce po obědě směr Lužánky. Cestu pěšky z domova na Štefánikové již máme nacvičenou. První zastávka byla hned u Střediska volného času, kde na plácku za budovou bylo zřízeno petanquové hřiště. Milé dámy se nás ujaly, vysvětlily pravidla a nacvičily s námi základy hry. To nám přišlo velmi vhod, neboť se chystáme zařadit tento seniorský sport do našich aktivit. Dále jsme postupovali po vytýčené trase napříč parkem. Další naše zastávka byla u stanu Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity. Zde jsme si vyzkoušely pár kvízů a to velmi úspěšně. Odměnou nám byly upomínkové předměty v podobě propisek, bločků, knížek a také sladká odměna. Další stánek byl především pro šikovné dámy. Zde děvčata z centra volného času Botanka pomáhala s výrobou drobných výrobků z pedigu, korálků a drátků. Mezitím, co dámy tvořily, pánové se účastnili u stánku Městské policie Brno testu znalosti bezpečnosti. A to už byla na dohled kavárna Ponava, zde bylo posezení a improvizované podium kde již hrála k tanci i poslechu kapela Dixie Pipes. Doplnili jsme tekutiny a vyčkávali na klaunské vystoupení. To bylo  milé a velice nás pobavilo, jen nás stále rozptylovala vůně grilovaného masa linoucí se z blízkého grilu. Hned po klaunech následovala ochutnávka grilovaného masa a to byla taková hezká tečka za příjemně prožitým odpolednem. Ještě chvíli jsme se unášeli hudebním vystoupením skupiny Meteor z Prahy a pak zlověstná mračna nad našimi hlavami rozhodla o naší cestě domů.
 
top