Harfový koncert

18. 06. 2021
Dne 14. června 2021 se u nás uskutečnil první harfový koncert.
Na tento nádherný hudební nástroj našim klientům zahrála paní Katarína Ševčíková . Koncert se uskutečnil v amfiteátru naší zahrady. Paní Katarína zahrála několik klasických harfových skladeb a také zazněly světoznámé tóny od Petra Maláska. Všem klientům se tento koncert velmi líbil a po zaznění poslední skladby byla paní Katarína odměněna velým potleskem.
top