Sportovní hry

06. 09. 2023
Ve středu 6. 9. 2023 se konaly již 17. sportovní hry.
 
Stejně jako v předešlých ročnících bojovalo o vítězství pět družstev po šesti soutěžících. Sportovci byli ze všech oddělení našeho domova i ze střediska Štefánikova. Mezi účastníky byli jako již tradičně i klienti se zhoršenou mobilitou a klienti upoutaní na invalidní vozík.
 Klienti soutěžili v pěti disciplínách přizpůsobených jejich pohybovým možnostem - střelba na branku, ruské kuželky, hod míčkem do koše, lovení balónků a hod koulí do terče.
 Vítězi letošního klání byli klienti z družstva ,,žlutých“ z detašovaného pracoviště Štefánikova, a to s vysokým bodovým ziskem 285 bodů. Druhé místo s odstupem 11 bodů obsadili soutěžící ,,růžového“ družstva. Jen o 6 bodů méně získalo družstvo ,,zelených“, složené z  klientů druhého a čtvrtého oddělení, a obsadilo tak třetí pozici. Nejlepšího výsledku mezi muži dosáhl klient 5. oddělení, reprezentant ,,růžového“ družstva, se ziskem 51 bodů. Nejvyššího počtu bodů mezi ženami dosáhla po rozhodujícím rozstřelu klientka vítězného družstva. Její výkon zaostával za vítězem mužské kategorie o pouhý jeden bod!  Všem poraženým patří čest a vítězům sláva!
Ceny do sportovních her věnovali naši sponzoři z řad dodavatelů kompenzačních pomůcek. Občerstvení pro všechny účastníky i fanoušky zajistilo vedení domova.
 
Bc. Jiřina Vaňková - vedoucí fyzioterapie
 
top