Výlet do Jižních Čech - Třeboň a okolí

24. 08. 2016
Ve dnech 22. 8. - 23. 8. 2016 proběhl výlet klientek Domova pro seniory Kociánka.
Výlet začal návštěvou zámku Rosice, poté jsme pokračovali směrem na Jižní Čechy a náš další cíl bylo nádherné město Telč, kde jsme prošli historické náměstí s podloubími a s malými kouzelnými obchůdky. Klientky byly nadšené a zavzpomínaly na své cesty po Jižních Čechách, takže jsme výlet spojili s reminiscenční terapií. Po menším občerstvení jsme se vydali na další cíl našeho výletu a tím bylo město Třeboň, kde jsme měli reservovanou prohlídku pivovaru. V pivovaru jsme se dozvěděli něco málo o výrobě piva, jeho skladování a vhodné konzumaci. Výklad byl pro klientky zajímavý a poučný. 
Po této zastávce jsme pokračovali do Strmilova, kde jsme měli zajištěno ubytování, stravu i zábavu. Večer jsme strávili u krbového ohně se špekáčky, pivem, a s příjemnou zábavou.
Druhý den po snídani následovala návštěva tkalcovny ve Strmilově, kterou nás provázel majitel firmy. Po poutavé prohlídce si klientky zakoupily ručně tkané deky. Poté jsme pokračovali na zámek Červená Lhota, kde jsme se prošli krásnou zahradou i zámkem, a zavzpomínali na pohádky, které se zde natáčely.
Po malém občerstvení jsme pokračovali do Slavonic, kde jsme se procházeli krásným náměstím. Po vydatném obědě jsme pomalu vyrazili směrem k domovu. Cesta proběhla v poklidu a v příjemné atmosféře, kdy jsme probírali dojmy a zážitky z výletu. Do DS Kociánka jsme dorazili kolem 17 hod.
Nezbývá než poděkovat všem účastníkům zájezdu za příjemnou atmosféru a vedení domova za umožnění výletu. Všechny klientky i personál byli spokojení a nadšení programem výletu, a těší se na další akce domova.

                                                                                                                  Miroslav Košela - ergoterapeut 
top