Zahradní terapie

18. 08. 2023
Dnes jsme s klienty z 5. oddělení společně pracovali na zvelebení našich komunitních zahrádek.
Klienti zkypřili půdu, vytrhali plevel, otrhali suché a žluté listy a na závěr vše pečlivě zalili.
Poté jsme si s klienty zavzpomínali, jak dříve pracovali na svých zahrádkách
top