Výskyt onemocnění covid-19 v DS Kociánka

01. 10. 2020
V našem zařízení byl potvrzen výskyt onemocnění COVID-19. K dnešnímu dni, má pozitivní test 21 klientů a 8 zaměstnanců, kteří jsou z oddělení zvláštního režimu na Kociánce.
 

 Toto oddělení je izolováno, střídají se zde ve dvou směnách určení pracovníci. Zaměstnanci jsou vybaveni OOP (respirátor, empír, návleky, rukavice, štít nebo brýle). Postupujeme v souladu s pokyny Krajské hygienické stanice a jsme s ní v denním kontaktu.
Počty nakažených klientů a personálu vycházejí z preventivního testování, které jsme zajistili vlastními silami. Testování Krajskou hygienickou stanicí (KHS) na výše uvedeném oddělení proběhne v pátek (9. 10.).
V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje a později nařízením Ministerstva zdravotnictví jsou ode dne 21. 9. 2020 zakázány návštěvy. Pro zabezpečení komunikace rodin a přátel našich klientů jsme zakoupili a zprovoznili tablety, aby byly umožněny videohovory. Informace o možnosti využití této služby budou dnes zveřejněny.
Informace o zdravotním stavu klientů předají určeným rodinným příslušníkům vedoucí jednotlivých oddělení nebo lékař. V případě, že by u klienta vyšel pozitivní test na covid-19, budeme rodinu neprodleně informovat. 


Aktualizace 11. 10. 2020
Aktualizujeme údaje výskytu viru COVID-19 v našem zařízení. Po pátečním testování Krajskou hygienickou stanicí je počet klientů s pozitivním testem 14, počet zaměstnanců s pozitivním testem 8.

Aktualizace 13. 10. 2020
Aktualizujeme údaje výskytu viru COVID-19 v našem zařízení. Počet klientů s pozitivním testem 14, počet zaměstnanců s pozitivním testem 7.

Aktualizace 23. 10. 2020
Aktualizujeme údaje výskytu viru COVID-19 v našem zařízení. Počet klientů s pozitivním testem 2, počet zaměstnanců s pozitivním testem 3.


 
top